Lakselykke er gull verd

Laksefiske står for en enorm verdiskaping i regionen vår. Takket være god forvaltning er Stjørdalselva kjent som en av landets beste.

Laksefiske gir store ringvirkninger. Villaksens dag ble for kort tid siden arrangert av Stjørdal Jeger- og Fiskeforening og Stjørdalsvassdragets Elveeierlag ved elvebredden hos Ersgard. Om ikke fiskelykken var helt på topp denne dagen, er det mange som har fått gull på kroken så langt i sommer.

– Attraktiviteten til Stjørdalselva øker og øker. Det fullt belegg hos de fleste og stor etterspørsel etter laksefiske, sier styreleder Gunnar Daniel Fordal i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag.

Om lag 30 prosent av laksen som går opp elva er fangbar, den gode bestanden gjør det lettere å føre elva videre hver høst.

 

Laksen biter godt

På tampen av juni ble det tatt nærmere 700 laks med en snittvekt på godt over 6 kg. En måned senere, på tampen av juli, er antallet opp i 1874 og en snittvekt på 4,5 kg. Den største er på 19,8 kg. 

Flesteparten tatt med flue. Stjørdalselva er kjent for å være en av landets beste elver, og lakseentusiastene ved elvebredden takker god forvaltning for dette.

– Vi har vært heldige, og har hatt uavbrutt laksefiske helt siden midten av 1800-tallet. Vi ligger langt inn i fjorden, og er moderat påvirket av lakseindustrien. Men vi har også våre utfordringer, hittil har vi klart å holde stand mot all ytre påvirkning, sier Fordal.

– Vi jobber for å stabilisere og løfte elva tilbake, det er viktig at man tar hensyn til elva ved utbygging av næringsarealer, sier seniorrådgiver Bendik Eithun Halgunset, Vannregionmyndigheten i Trøndelag.

Han var til stede på Villaksens dag og roser det arbeidet som gjøres av lokale i Stjørdalselva. 

Gunnar Daniel Fordal og Stein Sakshaug, Stjørdalvassdragets Elveeierlag, ivrer etter å løfte frem arbeidet med villaksen. 

Hør bl.a. Gunnar Daniel Fordal  og Bendik Eithun Halgunset i podkasten, Fylkespodden: “Hvordan går det med villaksen”

 

«Kjøpekraft» i hvert kast

Jan Sakshaug brenner for laksefisket og Stjørdalselva, her er han på plass på Villaksens dag. 

Spretten laks etterlater seg store ringvirkninger, ikke bare i vannskorpa, men i hele lokalsamfunnet.

– Stjørdalselva betyr mye for dalføret, og den gir enorme ringvirkninger med den turismen laksefisket medfører. Overnatting, servering, leiebiler, mat- og sportsforretninger, det er stor kjøpekraft blant de som kommer hit for å fiske, sier Jan Sakshaug.

Han er en av dem som har høstet av fisketurismen i mange år, nå nyter han lidenskapen for fiske. På denne tiden av året gir han mer enn gjerne et lite kurs i fluekasting.

 

Flest lokale laksefiskere

I en rapport utarbeidet fra NINA i 2019, og omregnet til dagens kroneverdi, er det estimert at laksefiske i Stjørdalselva har en ringvirkning på nærmere 36 millioner kroner. Over halvparten av fisket er lokalt, mens 8800 fiskedøgn er fra tilreisende. 

Det var flere som kom for å prøve fiskelykken i Stjørdalselva i forbindelse med Villaksens dag.

Forsker Oddgeir Andersen ved NINA Lillehammer, har bidratt til å utarbeide rapporten om Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris  – et forprosjekt. NINA Rapport 1594. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten ble utgitt i 2019 og tar for seg data fra 2017.

Noen tall fra rapporten*

*Lagt inn konsumprisindeksen til 2022 kroneverdi.

  • Det er estimert med 10500 fiskedøgn av lokale fiskere, og 8800 fiskedøgn fra tilreisende, det vil si at det er lokale fiskere som dominerer i elva, og at det er litt over 19000 fiskedøgn totalt.

  • Videre utgjør salg av fiskekort/leie av fiskerett til lokale 2, 76  millioner kroner, mens salg av fiskekort/fiskeleie til tilreisende  utgjør 5,4 millioner kroner (fordi de har høyere kortpriser).  

  • Fiskeaktiviteten medfører også at man kjøper mat, bensin, overnatting osv. Dette er beregnet til å utgjøre 6,3 mill. fra lokale fiskere, og 12 mill. fra tilreisende fiskere. 

  • Laksefisket i Stjørdaleelva medfører dermed en omsetning på i alt 23 mill kr. Men noen av disse pengene tilkommer ikke lokalsamfunnet, fordi de går til kjeder/virksomheter som har hovedsete utenfor kommunen, eller er i form av statlige skatter og avgifter. Dersom man regner med ringvirkninger av at lokalsamfunnet får inntekter fra laksefisket, så blir beløpet på nesten 36 millioner kroner som kan knyttes opp mot laksefiske i Stjørdalselva.

Jan Sakshaug tilbyr gjerne kursing i å kaste med flue.

– Hvor mye penger som blir igjen lokalt, er det som avgjør hvor stor verdiskaping blir for lokalsamfunnet. For å regne ut dette brukes såkalte verdiskapnigsfaktorer. Dersom man legger på ringvirkninger på verdiskapingen, kan man si at laksefisket skaper verdier for 13,5* mill kroner i lokalsamfunnet i Stjørdal. Dette er enkelt sagt penger som ikke hadde tilkommet lokalsamfunnet, dersom laksefisket ikke fantes, sier forsker Oddgeir Andersen ved NINA Lillehammer.

(*red anm. omregnet fra 2017 til 2022 kroneverdi). 

Grete Sørebø og Stein Sakshaug ved Ersgard har laksevald knyttet til gården. Laksefisket utgjør en liten del av deres inntekter. De synes det er viktig å engasjere seg i forvaltingen av elva.