Arbeidsmengden hoper seg opp

Bedrifter i alle bransjer og størrelser etterspør kompetente arbeidstakere. Se resultatene fra vår kompetanse og rekrutteringskartlegging.

Vil du vite mer? Kontaktpersoner: Jon Uthus, daglig leder, Næringsforeningen i Værnesregionen, tlf: 930 61 800 og Merethe Storødegård, leder NAV Værnes, tlf: 952 22 842

Det er fortsatt et skrikende behov for arbeidskraft i hele Værnesregionen. NiV og NAVs kompetanse og rekrutteringskartlegging viser at 60 prosent av bedriftene i Værnesregionen har utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Både små og store bedrifter i alle bransjer sliter med rekrutteringen. Arbeid settes på vent, bedrifter taper markedsandeler, investeringer utsettes og konsulenter leies inn. Ufaglærte gjør jobben til faglærte og overtidstimene øker. Enkelte bedrifter er bekymret for kvaliteten på egen arbeidskraft.

Skremmende

Både næringsforeningen og NAV er ikke overasket over tallenes tale, men er likevel skremt av situasjonsbildet som tegnes av bedriftene. Mer enn hundre bedrifter som representerer mer enn 3000 ansatte har svart på kartleggingen som ble sendt ut like før jul.

NiV og NAV presenterte rykende fersk kompetanse- og rekrutteringskartlegging for Værnesregionen på tirsdagens frokostmøte. Bedriftene skriker etter arbeidskraft. (Foto: Promise Omoruyi)

-Det er grunn til å være bekymret for de som står i arbeid. De må jobbe mer og må hele tiden jobbe smartere på grunn av manglende tilgang til arbeidskraft, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Det er et stressmoment å hele tiden søke etter mer effektive måter å jobbe på.

-Det er også grunn til å være bekymret for daglige ledere i små bedrifter som må utføre mer og mer av funksjonene i bedriften selv. De må være personalledere, administrative ledere og tillegg være ute på prosjekter, for eksempel i håndverksbransjen. Men dette gjelder sannsynligvis de fleste bransjer, sier Uthus.

Skolene er viktige

Næringsforeningen har et tett samarbeid med NAV. Leder for NAV Værnes Merethe Storødegård var med og presenterte bedriftenes utfordringer på frokostmøtet.

Det jobbes med ulike tiltak både i NAV og gjennom næringsforeningen. Trøndelagsmodellen er ett av tiltakene som skal bidra til at de som står utenfor arbeidslivet skal få muligheten til skreddersydde løp for å komme seg i jobb. Bedriftenes behov for kompetanse legger grunnlaget for modellen. I kartleggingen oppgir 30 prosent av bedriftene at de trenger ansatte med fagbrev, 20 prosent trenger ansatte med bachelorgrad, 13 prosent trenger kompetanse med høyre yrkesfaglig utdanning eller mastergrad. Behovet for doktorgrad og ufaglært arbeidskraft etterspørres også. Ingeniører og tekniske fag etterspørres mest etterfulgt av økonomi- og administrative fag, samfunnsfag, juridiske fag og personalledelse. Åtte av ti bedrifter ønsker å samarbeide med utdanningsinstitusjoner. De bedriftene som jobber tettest med skole, har mindre utfordringer med rekruttering av kompetent arbeidskraft. 

Fakta om undersøkelsen

Vi stilte de samme spørsmålene som i 2021, men fått en økning i svarprosent på 34. Undersøkelsen ble sendt ut i desember 2022 og avsluttet onsdag 4.januar 2023.

56% av bedriftene holder til i Stjørdal. Størst svarprosent blant bransje er bygg- og anlegg etterfulgt av handel. Vi har også fått inn svar fra offentlige virksomheter i Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker. 89% av besvarelsene kommer fra medlemmer i næringsforeningen.

  • 12 virksomheter har over 100 ansatte
  • 10 virksomheter har 50-99 ansatte
  • 11 virksomheter har 20 – 49 ansatte
  • 15 virksomheter har 10-19 ansatte
  • 21 virksomheter har 6-10 ansatte
  • 27 virksomheter har 1-5 ansatte
  • 3 er enkeltpersonforetak

Disse tallene representerer mer enn 3000 ansatte.

Daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Kommende møter:

Økonomiske utsikter