“Er du ikke grønn, er du ferdig”

Nissan Leaf batteri i kjelleren og solceller på taket. Her er en liten oppsummering fra Byggedagen 2023.

Smarte grønne valg utfordrer bransjen. På Byggedagen ble både krav og gode eksempler presentert og diskutert. Klokka tikker fort mot 2030, og klimamålene kommer stadig tettere på. Vil du vinne anbud i fremtiden, må du ta ansvar og gjøre tiltak for å bli mer bærekraftig nå. Nærmere 90 Bedrifter, elever og studenter møtt opp til Byggedagen 2023 på Scandic Hell. 

Trenger dialog og tid

Paneldebatt om eksempler, grønne krav, muligheter og utfordringer.

– Er du ikke grønn, er du ferdig, sier Roger Ingebrigtsen i Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

82 % av bedriftene til forbundet forteller at de har ledig kapasitet akkurat nå. Prisveksten preger bransjen. Når det stilles nye miljøkrav, er det viktig å ha god dialog.  Alt fra nå av er sirkulært, og alle anbud må ses på fra en ny vinkel, men snakk med bransjen, sier MEF. 

MEF trekker frem konkrete tiltak det er mye å hente på. De mener det er på tide for kommunene å nyansere og bremse el-forventningene. Det tar tid å utvikle gode nok løsninger. Store gravemaskiner er nesten som fly forklarer Ingebrigtsen.

-Vi må se på tiltak som å begrense behovet for transport og ha kortreiste masser og varer. Det må legges til rette for direkte gjenbruk av masser og massedeponi nært markedet. Vi må gå over til biodrivstoff og utvikle og vi må redusere tomgangskjøringen. En god klimakalkulator som ser på totalbildet vil være et godt verktøy,  sier Ingebrigtsen.

Han er ikke i tvil om at det må tas grep, men bransjen må få tid til å omstille seg.

-Vi bør ikke ende opp i en slags konkurranse mellom politikerne om å være grønnest mulig. Det må være en lang og god dialog, sier han. 

Se presentasjoner fra Byggedagen*:

*Listen oppdateres med presentasjoner fortløpende

Står for 40 % av klimagassutslippene

Vi har skal se mer på ombruk av materialer, demonterbarhet og endringsdyktighet sier Torgeir Mjønes, fagsjef for bærekraftige bygg i Trøndelag fylkeskommune.

Fagsjef for bærekraftige bygg i Trøndelag Fylkeskommune, Torgeir Mjønes viser til at byggebransjen står for 40 % av klimagassutslippene og nesten 40 % av energiforbruket i verden.

– I vår bærekraftsstrategi er det et krav med halvering av klimaavtrykket innen 2025 og hele 70-75 prosent i 2030. Vi ser på viktigheten av ombruk av materialer, demonterbarhet og endringsdyktighet, sier Mjønes. 

Fylkeskommunen har et miljøprogram og en miljøoppfølgingsplan (MOP) som sier noen om kravene, men ikke om hvordan eller hva som skal prioriteres.

-Et utviklingstrekk vi ser er en dreining til økt sirkulærøkonomi i materialforbruket og økt fokus på fornybar energi. Et eksempel på er Tiller Videregående skole som har tatt i bruk 25 Nissan Leaf 2. generasjonsbatteri som står i kjelleren og solceller på taket, forteller Mjønes. 

Han understreker at det er viktig å komme tidligere på banen for å ta vare på og nyttiggjøre enda mer materialer til ombruk.

Lyst til å høre podkast i påsken, her er to innslag om bærekraftige bygg fra Fylkeskommunen:

Bilder fra Byggedagen 2023:

Også Malvik, Tydal og Stjørdal kommune trakk frem gode eksempler fra regionen. 

 

 

Forsprangkonferansen 2023 – Energismart