Leva-Fro AS, Vintex profilering

Bedriften ble etablert den 30. juni i 1992 av Levanger og Frosta Kommune. Hovedkontoret holder til i Skoleparken 3 på Levanger. Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud. Har godkjenning for 37 VTA plasser (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser), 12 AFT plasser (Arbeidsforberedende trening), Leva-Fro består av i alt åtte avdelinger: Treprodukter Montering…

Les mer