Fra skuffelse til innovasjon

Akkurat da fakturaene på flere millioner kroner skulle sendes ut, kom koronakrisen og knuste tidenes Agrisjå til grus. Midt mellom tiltakene sto daglig leder Ole Teodor Hofstad igjen med tomme messearealer. Optimismen er uknuselig.

AGRISJÅ: Daglig leder Ole Teodor Hofstad i Trøndersk Landbruk AS/Agrisjå.

Å være arrangør i koronatid er krevende. Agrisjå skulle bli tidenes største. Forrige helg skulle det egentlig vært full rulle på messeområdet. Nå skulle det vært feiring av vel gjennomførte dager. Slik ble det ikke. Isteden sitter Trøndersk Landbruk i tett dialog med eget styre, eiere, samarbeidspartnere og landbruksdepartementet om veien videre. Hofstad håper på en skreddersydd tiltakspakke. Uten ansatte og med arrangementet hvert tredje år, har de falt utenfor de ordinære koronatiltakene. De har måttet ta utradisjonelle veier for å finne en løsning, men Hofstad har stor tro på at departementet kommer med hjelp. Han kan også fortelle at de benyttet muligheten til å iverksette utviklingsprosjekter. Ønsket om overlevelse er stor hos alle involverte.  

Stor omstillingsevne  

Messeområdet. Foto: Agrisjå

Arrangementet trekker 30 000 besøkende til Stjørdal, og det anslås at omsetningen på messa er på et sted rundt 250 millioner kroner. Alle de største landbruksleverandørene skulle komme. Agrisjå skulle være et høydepunkt for gårdbrukerne i Værnesregionen og tilreisende fra hele landet. Nå er «tidenes» Agrisjå flyttet til 2023. Ringvirkningene av avlysningen er enorm, noe som arrangementssjef Ole Teodor Hofstad har kjent på kroppen den siste tiden. Å ha en begrenset versjon av messa har aldri vært et alternativ. 

-Det er bittert. Det er lagt ned mye arbeid av mange dyktige folk. Alt lå til rette, men så kommer dette og stopper oss. Det er klart det er krevende, men vi kan ikke miste motet. Vi må snu bitterheten til optimisme om at dette skal vi klare, sier han.  

Leder i krevende tid 

Det å være entusiastisk i vanskelige tider, krever en god leder. Ole Teodor trives godt i rollen.  

-Det er viktig å finne frem det beste i de du samarbeider med og bidra til å få frem engasjement og entusiasme. Som leder er det viktig å se hva hver enkelt er god på og du må lytte til de du har rundt deg. Du må sette sammen teamene etter hvem du tror kommer til å samarbeide godt og effektivt sammen, sier han.   

Arrangementssjefen trekker også frem at det er viktig å være bestemt, noe han selv syns kan være vanskelig. Nå handler mye om å beholde motivasjonen til å løfte blikket fremover.  

Tenker utvikling 

Hofstad har ikke bare avlysningen av Agrisjå som utfordring. Landbrukstidende skulle ha storutgivelse i forbindelse med messa. Annonsørene har falt bort. I tillegg har koronaen påvirket inntektene for besøksnæringen på gården. Men krisen har bidratt til nytenking. 

-Vi har iverksatt utviklingsprosjekter både for Agrisjå og for Landbrukstidene. Vi måtte ta noen andre veier. Jeg er glad for å ha solide eiere, et godt og profesjonelt styre, og ikke minst profesjonell hjelp til økonomien. Dette skal vi  

klare. Landbruksdepartementet vil nok følge opp med en redningspakke som er tilpasset vår type arrangement, sier Hofstad.  

Hofstad forteller om spennende teknologiprosjekter og digital nyskaping av tidsskriftet Landbrukstidende. Nå har de god tid til å planlegge neste arrangement. Den nye normalen med Covid-19 kan bli langvarig. Derfor var det aldri et ønske å arrangere allerede neste år.  

Ringvirkninger for lokalmiljøet  

Foto: Agrisjå

Ole Teodor har tenkt mye på konsekvensene for leverandørene og samarbeidspartnere. Bare lokale lag og foreninger mister flere hundre tusen kroner i inntekter på avlysningen. Lokale næringsaktører som var leverandører av tjenester, mister også sin del av kaka.   

-Uten at vi har regnet på det, regner jeg med at verdiskapningen Agrisjå står for er på over én millioner kroner lokalt. Vi har for eksempel leverandører som booker hele hotell og lokale leverandør som skulle stå for all catering, sier Hofstad.  

Møteplassen Agrisjå bidrar med mye mer enn stort utvalg på messeområdene. Forrige messe ble det blant annet holdt 40 faglige foredrag. Hele bredden av norsk landbruk synliggjøres tre dager, den siste uka i august. Og slik skal det bli igjen. Hvert tredje år, med Stjørdal og Værnesregionen som landbrukssentrum.