Oppsummering fra Byggedagen

Her finner du presentasjonene fra Byggedagen på Scandic Hell hotel. Nye Veier, Acciona, Forsvarsbygg og Hæhre holdt innlegg.

Byggedagen i Værnesregionen på Scandic Hell hadde god oppslutning.
Nye Veier, Acciona og Hæhre presenter tidende veiprosjekt fra Ranheim til Åsen, og de muligheter for lokale underentreprenører dette representerer. Forsvarsbygg presenterte sine planer, og Fredriksstad var eksempelet som inspirerte til en avsluttende samtale om hvordan vi utvikler Stjørdal som regionsenter i Værnesregionen.

Presentasjoner: