Hodebra verktøykasse til arbeidsplassen

Ung arbeidskraft sliter med mer psykisk stress enn noen gang, men det finnes verktøy som kan tas i bruk på jobben og ellers i hverdagen.

Mangel på arbeidskraft, økende utenforskap og flere unge med dårlig livskvalitet. HUNT-dataen tegner et alvorlig situasjonsbilde, men forskningen peker også på “hodebra” løsninger. Forrige uke arrangerte vi konferanse sammen med Fides og NAV. HUNT-professor Steinar Krokstad og arbeidsgiverlos Leif Eggen var blant innlederne.

Se presentasjonene:

Skremmende utvikling blant de unge

#ungkraft

HUNT-Professor Steinar Krokstad la frem skremmende data, men viste også til forskernes løsning, “ABC”

Utviklingen er skremmende, og har økt i takt med sosiale mediers inntog. 

-Vi ser at det er en alvorlig økning i psykisk stress blant ungdom. Det er en økning i depresjon av den grad som krever hjelp og behandling blant de unge. Unge oppgir å ha dårligere livskvalitet enn de eldre, sier HUNT-professor Stein Krokstad.

I Ung-HUNT undersøkelsen fra 2017-2019 oppgir over 40 % av jentene i alderen 13-19 år psykisk stress. Over 30 % av unge kvinner sliter med angstplager og de som rapporterer om dårligst livskvalitet er rundt 20 år. Tendensen er den samme for unge menn. Spesielt i aldersgruppen under 30 år og for de mellom 30-39. Stressplager skyldes bakenforliggende årsaker, gjerne knyttet til sosiale forhold viser forskningen.

Dette oppgir de unge:

  • Økt skolestress
  • Utseendestress
  • Stress knyttet til usikker fremtid (Klima, arbeid, demokrati)
  • Stress knyttet til bruk av sosiale medier og «big-techs» innflytelse på menneskers liv

 

Utenforskap bekymrer. Det var stort engasjement på konferansen om arbeid, inkludering og psykisk helse. Merethe Storødegård, leder for NAV Værnes, utfordret helse- omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

«ABC» er verktøyet

Steinar Krokstad mener det er viktig å påvirke den politiske dagsorden, han påpeker også viktigheten av å samarbeide om bedre psykisk helse gjennom HODEBRA-arbeidsliv basert på ABC-modellen. 

ABC er et forskningsbasert verktøy som fungerer.

  • A står for «act» og handler om å gjøre noe aktivt. Hvis du holder deg aktiv vil du føle deg gladere og det blir lettere å håndtere hverdagens utfordringer.
  • B står for «Belong». Å gjøre noe aktivt sammen. Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir det en følelse av å høre til. Å være en del av et felleskap gir støtte til hverdagen. Engasjement er hodebra.
  • C står for «commit». Å gjøre noe meningsfullt. Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for og være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede.

Et hodebra alternativ

Det ble tid til gode diskusjoner. Inkludering står på dagsorden på flere møteplasser i høst, deriblant på Inkluderingsdagen 15.september. Her er leder for Integreringstjenesten Jean Hitimana i prat med Veronica Reinås fra Eikra Aktivitet.

Hvem er du i Skam eller Rådebank? Eller har du en kollega som minner om Brille, Sinnataggen, Lystig, Søvnig, Prosit, Blygen eller Minsten? Hvem er du og hva er hodebra for deg? Arbeidsgiverlos Leif Eggen har siden 2009 hatt et særskilt ansvar i NAV med rådgivning mot arbeidslivet i Trøndelag innenfor Arbeid og Psykisk helse og et Hodebra Arbeidsliv.

-Vi må bygge yrkesstolthet og la folk gjøre det som er meningsfullt. Folk er forskjellige. Det som er bra for noen, fungerer ikke for andre, sier Eggen.

Han sier det er viktig å skape trygghet, bygge tillit, være åpen, ærlig, raus og vise forståelse. 

-Vi er 24-timers mennesker. Fargerike mennesker. Fortell litt om familie, fritid, fortid, fremtid og fag, sier Eggen.

Det ble mange hodebra innlegg og diskusjoner, her er noen bildeglimt fra konferansen:

 

Les også:

Venter stor deltakelse på viktig konferanse