Avlyser alle arrangement

På bakgrunn av de restriksjoner og anbefalinger gitt av myndighetene, kommunene og næringslivet selv,  utsetter vi alle våre større arrangementer som er planlagt før påske.

Les mer