Medco dinHMS Trøndelag

I Medco din HMS Trøndelag arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Vi er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Virksomheten er også tilknyttet nettverk, som gjør at bedriften kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester. Medco dinHMS Trøndelag leverer bedriftshelsetjeneste til 600 bedrifter med…

Les mer

Øfsti Søndre

Øfsti søndre er et allsidig gårdsbruk på sørsiden av Stjørdalselva med flere ulike husdyr i tillegg til gress- og kornproduksjon. Stabbursbutikken selger lammekjøtt og storfekjøtt fra historiske raser. Andre produkter fra gården som skinn, ull, garn og egg selges også på stabburet. Øfsti søndre er en godkjent “Inn på tunet – gård”, og tar i…

Les mer

Trygg-Grunn AS

Trygg-Grunn AS har utviklet BRAK VR, der ansatte kan oppleve farlige situasjoner uten selv å være i fare. Virksomheten genererer kunstig erfaring i VR, som øker sjansen for at farlige situasjoner håndteres bedre, og øker mestringsfølelsen hos de ansatte. Systemet er så enkelt at du tar settet på, og dermed er du i gang. På…

Les mer

Værnesregionen Distriktsmedisinske senter

Kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret. Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (DMS) har følgende pasienttilbud: Intermediær sengepost  Øyeblikkelig hjelp korttidsplasser Medisinsk dagbehandling (06 – 24) Dialyse Røntgen Gynekologisk poliklinikk Svangerskapskontroll med ultralyd hos jordmor Hørselssentral med ørelege og audiografer Allergivaksinering Nevropsykolog Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer

Les mer

Dedicare AS

«Dedicare skal tilføre markedet den kompetansen som midlertidig eller permanent tilfredsstiller behovet for kvalifisert personell innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk til beste pris.» Dedicares overordnede visjon er å på lang sikt, gjennom både oppkjøp og organisk vekst, bli et av Europas ledende bemanningsselskaper innen helse og sosialt arbeid. Dedicare har for tiden virksomhet i…

Les mer