Agenda HMS

I Agenda HMS arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Agenda HMS er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Virksomheten er også tilknyttet nettverk, som gjør at sbedriften kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester. Agenda HMS leverer bedriftshelsetjeneste til 600 bedrifter med ca 17.000…

Les mer

Trygg-Grunn AS

Mange ansatte i yrker der man har vanskeligstilte kunder eller brukere føler seg til daglig utrygge på arbeidsplassen sin.Det kan være mange grunner til dette, men ofte er det relatert til en usikkerhet rundt hvordan man skal reagere på eller håndtere situasjoner der vold eller trussel om vold kan forekomme.Trygg-Grunn AS har utviklet BRAK VR,…

Les mer

Værnesregionen Distriktsmedisinske senter

Kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret. Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (DMS) har følgende pasienttilbud: Intermediær sengepost  Øyeblikkelig hjelp korttidsplasser Medisinsk dagbehandling (06 – 24) Dialyse Røntgen Gynekologisk poliklinikk Svangerskapskontroll med ultralyd hos jordmor Hørselssentral med ørelege og audiografer Allergivaksinering Nevropsykolog Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer

Les mer

Værnes Omsorg AS

Værnes Omsorg AS tilbyr private omsorgstjenester til eldre, barnefamilier, syke og andre som ønsker hjelp i hverdagen. Virksomheten gir omsorg på kundens premisser, gjerne i samarbeid med pårørende.

Les mer