Medco dinHMS Trøndelag

I Medco dinHMS Trøndelag arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Vi er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Virksomheten er også tilknyttet nettverk, som gjør at bedriften kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester. Medco dinHMS Trøndelag leverer bedriftshelsetjeneste til 600 bedrifter med ca.…

Les mer

Trygg-Grunn AS

Trygg-Grunn AS har utviklet BRAK VR, der ansatte kan oppleve farlige situasjoner uten selv å være i fare. Virksomheten genererer kunstig erfaring i VR, som øker sjansen for at farlige situasjoner håndteres bedre, og øker mestringsfølelsen hos de ansatte. Systemet er så enkelt at du tar settet på, og dermed er du i gang. På…

Les mer

Værnesregionen Distriktsmedisinske senter

Kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret. Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (DMS) har følgende pasienttilbud: Intermediær sengepost  Øyeblikkelig hjelp korttidsplasser Medisinsk dagbehandling (06 – 24) Dialyse Røntgen Gynekologisk poliklinikk Svangerskapskontroll med ultralyd hos jordmor Hørselssentral med ørelege og audiografer Allergivaksinering Nevropsykolog Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer

Les mer